1. Chính sách đổi trả dành cho sản phẩm mới

  • Tháng đầu tiên sản phẩm lỗi do nhà sản xuất

Sản phẩm máy công ty:

Không áp dụng chính sách 01 đổi 01

TM Mobile hỗ trợ tiếp nhận chuyển hãng bảo hành theo đúng chính sách bảo hành của hãng

Trong trường hợp Khách hàng muốn bán lại máy, TM Mobile thu vào bằng 70% giá trị máy mới tại thời điểm thu đổi hoặc 70% giá mua nếu giá mua thấp hơn tại thời điểm thu đổi (Chỉ thu lại khi máy đã được bảo hành xong từ Trung tâm bảo hành chính hãng).

Sản phẩm máy nhập khẩu:

07 ngày đầu tiên: 01 đổi 01 máy mới chưa active. Từ ngày thứ 8 đến ngày 33:01 đổi 01 máy đã qua sử dụng có hình thức tương đường (không bao gồm hộp, phụ kiện)

Khách hàng có nhu cầu bán lại sản phẩm:

* Trong 7 ngày đầu tiên: TM Mobile thu vào bằng 80% giá trị máy mới tại thời điểm thu đổi hoặc 80% giá mua nếu giá mua thấp hơn giá tại thời điểm thu đổi.

* Từ ngày thứ 8 trở đi: TM Mobile thu vào bằng 70%-75% giá trị máy mới tại thời điểm thu đổi hoặc 70%-75% giá mua nếu giá mua thấp hơn giá bán tại thời điểm thu đổi.

  • Tháng thứ 2 trở đi sản phẩm lỗi do nhà sản xuất

Khách hàng có nhu cầu bán lại sản phẩm TM Mobile thu lại với mức giá thảo thuận.

  • Tháng đầu tiên do sản phẩm không lỗi

Sản phẩm máy công ty:

Khách hàng có nhu cầu bán lại sản phẩm TM Mobile thu vào bằng 70% giá trị máy mới tại thời điểm thu đổi hoặc 70% giá mua nếu giá mua thấp hơn giá bán tại thời điểm thu đổi

Sản phẩm máy nhập khẩu:

Khách hàng có nhu cầu bán lại sản phẩm:

* Trong 7 ngày đầu tiên: TM Mobile thu vào bằng 80% giá trị máy mới tại thời điểm thu đổi hoặc 80% giá mua nếu giá mua thấp hơn giá tại thời điểm thu đổi.

* Từ ngày thứ 8 trở đi: TM Mobile thu vào bằng 70%-75% giá trị máy mới tại thời điểm thu đổi hoặc 70%-75% giá mua nếu giá mua thấp hơn giá bán tại thời điểm thu đổi.

  • Tháng thứ 2 trở đi sản phẩm không lỗi

Khách hàng có nhu cầu bán lại sản phẩm TM Mobile thu vào bằng 70% giá trị máy mới tại thời điểm thu đổi hoặc 70% giá mua nếu giá mua thấp hơn giá bán tại thời điểm thu đổi

Ghi chú:

1. TM Mobile có quyền từ chối thu lại một số sản phẩm TM Mobile đánh giá là không thể thu lại được.

2. Trong tháng đầu tiên, nếu máy không còn đủ hộp, phụ kiện sẽ tính phí 5% mỗi phụ kiện thiếu (Tai nghe, sạc, cáp) và 2% nếu không có hộp

3. Chính sách đổi trả này không áp dụng đối với sản phẩm iPhone chính hãng mã VN/A. (Sản phẩm iPhone máy công ty có chính sách riêng.)

2. Chính sách đổi trả dành cho sản phẩm đã qua sử dụng

  • Tháng đầu tiên sản phẩm lỗi do nhà sản xuất 

01 đổi 01 trong 33 ngày đầu tiên sản phẩm cùng loại

Trường hơp đổi sang sản phẩm khác, khách hàng bù hoặc nhận lại phần chệnh lệch (nếu có) – giá máy đang bán tính thời điểm thu đổi

Trong trường hợp không có máy để đổi, TM Mobile hoàn lại 100% giá trị máy bán tại thời điểm thu đổi.

Nếu khách hàng có nhu cầu bán lại sản phẩm, TM Mobile thu vào bằng 80% giá trị máy bán tại thời điểm thu đổi.

  • Tháng thứu 2 trở đi sản phẩm lỗi do nhà sản xuất

Khách hàng có nhu cầu bán lại sản phẩm TM Mobile thu lại với mức giá thảo thuận.

  • Tháng đầu tiên sản phẩm không lỗi 

Khách hàng có nhu cầu bán lại sản phẩm, TM Mobile thu mua bằng 80% giá trị máy bán tại thời điểm thu đổi

  • Tháng thứ 2 trở đi sản phẩm không đổi

Khách hàng có nhu cầu bán lại sản phẩm TM Mobile thu lại với mức giá thảo thuận.

Ghi chú:

1. TM Mobile có quyền từ chối thu lại 01 số sản phẩm TM Mobile đánh giá là không thể thu lại được.

2. Trong tháng đầu tiên, nếu máy không còn đủ hộp, phụ kiện sẽ tính phí 5% mỗi phụ kiện thiếu (Tai nghe, sạc, cáp) và 2% nếu không có hộp

3. Chính sách đổi trả này không áp dụng đối với sản phẩm iPhone chính hãng mã VN/A. (Sản phẩm iPhone máy công ty có chính sách riêng.)

3. Điều kiện đổi trả sản phẩm:

1. Với các sản phẩm mua trả góp, trước khi tiến hành trả máy, vui lòng thanh lý hợp đồng trả góp với công ty tài chính.

2. Đối với các sản phẩm lỗi do người sử dụng: TM Mobile có quyền từ chối đổi trả với sản phẩm bị va chạm, cấn móp, vào nước…không đủ điều kiện bảo hành, TM Mobile tiếp nhận bảo hành có tính phí.

3. Máy còn như lúc mới mua, không trầy xướt, cấn móp, đầy đủ phụ kiện đi kèm, đã đăng xuất các tài khoản bảo mật như iCloud, Micloud, Samsung Cloud…

4. Trong trường hợp máy bị trầy xướt, cấn móp, không như tình trạng ban đầu, TM Mobile hỗ trợ thu lại theo mức giá thoả thuận (Có tính phí hao mòn hình thức