Bảng giá thu máy cũ

Dưới đây là bảng giá thu cũ iPhone, Samsung, iPad, Macbook tham khảo dành cho sản phẩm có tình trạng mới thuộc nhóm thu loại 1 từ TM MOBILE.

Hiện không có sản phẩm nào phù hợp

Bảng trợ giá lên đời tại TM MOBILE

Dòng máy
Trợ giá khi lên đời
iPhone 12
500.000đ
Macbook Air|Pro
500.000đ
iPad
500.000đ
iPhone 11 Series
500.000đ
iPad Pro 2021
500.000đ
Apple Watch SE | Series 6
500.000đ
Apple Watch Series 3
500.000đ
Android
500.000đ
a